Trang chủ > Ngẫm

Ngẫm

Ai cũng nên đọc một lần để cuộc đời này không phải hối tiếc về điều gì: “Bức thư gửi tuổi 20 đã qua của tôi”

Ai cũng nên đọc một lần để cuộc đời này không phải hối tiếc về điều gì: “Bức thư gửi tuổi 20 đã qua của tôi”

Nội dung bức thư là những lời khuyên vô cùng hữu ích dành cho các bạn trẻ sắp hoặc đang trải qua tuổi 20 - độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi người. Chắc chắn, cho dù bạn đã hay đang ở độ tuổi này, bạn vẫn sẽ học được nhiều điều và có suy nghĩ thông thoáng hơn về cuộc đời qua bức thư của Mainak Dhar.

Xem thêm »